نرم کننده

مرتب سازی بر اساس
مرتب سازی بر اساس موجودی