تیغ اصلاح

مرتب سازی بر اساس
مرتب سازی بر اساس موجودی